ÇAP öğrencileri 2018 İntibakları hak.Tüm Duyurular
23
TEM

2018 Bologna Eğitim Planı'na geçişi hakkında Çift Anadal öğrencilerinin yıldız uzantılı adreslerine mail gönderilmiştir. Lütfen intibaklarınızı kontrol edip -var ise- itirazlarınızı 10 Ağustos'a kadar dilekçe ile Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı'na iletmeniz önemle rica olunur.