2015 Yaz Dönemi Staj Teslimleri HakkındaTüm Duyurular
17
EYL

Staj Teslim Tarihleri: 14 Eylül – 23 Ekim 2015

 

Staj  Defterlerinin Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

·       Stajla ilgili tüm belge ve raporlar, defter halinde staj dosyası içine konulacak, dosya üzerine gerekli bilgiler yazılacaktır

·       Staj Defteri”nin her sayfası staj yeri yetkilisince onaylanır. Onayda kaşe ve imza gereklidir.

 

Staj  Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

·       Staj Başvuru Formu,

·       Staj yerinin yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisine konulan Staj Sicil Formu,

·       Staj sırasında hazırlanan plan, proje, diğer görsel çalışmalar ile rapor vb. evrakların kaydedildiği ve staj yeri CD bulunmalıdır. CD’ye staj dosyasındaki belgelerin ve staj sırasında yapılan tüm işlerin kaydedilmesi gerekmektedir.