2016-2017 Bahar YY. Lisansüstü Başvurusu Yapan Adayların DikkatineTüm Duyurular
12
OCAK

LİSANSÜSTÜ SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1- ÖZGEÇMİŞ
2- ŞİMDİYE KADAR YAPMIŞ OLDUKLARI ÇALIŞMALAR
(tez, ödev, vb.)
3- NİYET MEKTUBU
(aşağıdaki sorular bağlamında bir sayfayı geçmeyecek şekilde)
 
3.1. Lisans veya doktora eğitimine neden devam etmek istediği
3.2. Şehir planlama anabilim dalını yüksek lisans veya doktora eğitimi almak için neden seçtiği
3.3. Yıldız Teknik Üniversitesini neden seçtiği
oluşan PORTFOLYOLARINI sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.