2017 Yaz Dönemi Staj BaşvurularıTüm Duyurular
06
NİS

2017 YAZ DÖNEMİ STAJ  BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

ZORUNLU STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER:

 

Staj Başvuru Tarihleri:  10 Nisan-10 Mayıs 2017

İstenen Evraklar:

·        Nüfus cüzdanı fotokopisi ( 2 adet)

·        YTÜ Zorunlu Staj Formları (2 adet Staj formu (SGK için),

·        Staj Başvuru formu (2 adet)

·        Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu (2 adet)

·        Staj yapılan günleri gösterir  takvim  (2 adet) eklenerek,

YTÜ Zorunlu Staj Formları staj yapılacak yere imzalatılır.

YTÜ Zorunlu Staj Formları Bölüm Staj Komisyonuna imzalatılır.

YTÜ Zorunlu Staj Formu SGK girişi yaptırılmak üzere Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir. İmzaları tamamlanmış Staj Başvuru Formu ise  staj bitiminde staj defteri ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Staj bitiminde staj defteri aynı zamanda dijital olarak da teslim edilecektir.

SGK Sigorta girişi yapıldıktan sonra staja başlamadan önce SGK Sigorta Giriş belgesinin bir nüshası staj yapılacak yere götürülür.

Staj Başvuru Evrakları Bölüm Başkanlığı ve Kalite Yönetim Sistemi web sayfasında temin edilebilir

 

ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

a)   Stajlar, akademik tatillerde yapılır.

b)   Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresince staj yapamazlar.

c)   Resmi Tatillerde staj yapılamaz.

d)   Resmi tatillerden dolayı ve/veya staj komisyonunun yaptığı kesintilerden ötürü eksik stajı olan öğrenciler  10 günden az staj yapamazlar.

 

ÇİFT LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

 

Çift Anadal yapan öğrencilerin stajlarını öncelikle I. programlarında yapmaları, SGK giriş işlemlerinde sorun yaşanmaması (mükerrer giriş) adına 60 gün sonrasında ise II. programdaki zorunlu stajlarını yapmaları önemle rica olunur.

                                   BÖLÜM BAŞKANLIĞI