2018-2019 Güz YY. Lisans Ders Ekle Sil TaleplerTüm Duyurular
10
EKİM

Aşağıda ismi ne numarası belirtilen bölümümüz öğrencilerinin 2018-2019  Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında alamadıkları dersler için verilen dilekçeleri YTÜ Senatosu’nun 20/c maddesi uyarınca kabul edilmemiştir.

Kayıt yenileme ve derse yazılma

MADDE 20 – (1) Kayıt yenileme ve derse yazılma ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

c) Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir. (06.11.2013 ve 28813 sayılı R.G. ile bu fıkra değiştirilmiştir.)

 

18072015 Yunus Emre ÇELİK

14072005 Veli Tunahan ÇAY

14072003 Çiğdem GÜLER

17072051 Mehmet Salih ÜNÜVAR

15072028 Kamil SERDENGEÇTİ

16072022 İshak ÇEÇEN

14072002 Alperen İŞLER