2018 Bologna İntibak İşlemleri Hk.Tüm Duyurular
29
AĞU

Değerli Öğrencilerimiz,
 
2018 Bologna Eğitim Planına intibak işlemleri 28.08.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Lütfen  USIS sistemi üzerinden yeni eğitim planlarınızı kontrol ederek; varsa itirazlarınızı sbpblm@yildiz.edu.tr adresine e-posta yoluyla yazılı olarak iletiniz. 

 

Not: E-posta ile başvurular için e-postanızın bölüm başkanlığına ulaşıp ulaşmadığını sözlü olarak da teyit edilmesi gerekmektedir. 

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı