2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında derslere devam zorunluluğu hk.Tüm Duyurular
08
EKİM

 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı’nda derslere devam zorunluluğu ile ilgili senato kararı için Tıklayınız.