Bologna 2018 Eğitim Planı intibak süreç takvimiTüm Duyurular
24
TEM

5-25 Temmuz

USİS’ten öğrenci bilgilerinin alınması, intibak işlemlerinin yapılması

 

26 Temmuz

Öğrencilere .std uzantılı mail adreslerine intibaklarının bildirilmesi

26 Temmuz-10 Ağustos

Öğrencilerden İtiraz/Düzeltme dilekçelerinin toplanması

01-16 Ağustos

Öğrencilerden toplanan dilekçelerin incelenmesi, düzeltme işlemleri

17 Ağustos

İntibakların USİS’e yüklenmesi

20 Ağustos 00:00

İNTIBAK SÜREÇLERININ SONU. YENI PLANLARIN YÜRÜRLÜĞ