04
NİS

2014 YAZ DÖNEMİ STAJ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

Staj Başvuru Tarihleri: 14 Nisan-16 Mayıs 2014

 

İstenen Evraklar:

·        Nüfus cüzdanı fotokopisi ( 2 adet)

·        YTÜ Zorunlu Staj Formları (2 adet Staj formu (SGK için),

·        Staj Başvuru formu (2 adet)

·        Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu (2 adet)

·        Staj yapılan günleri gösterir  takvim  (2 adet) eklenerek,

 

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER:

 

 

YTÜ Staj Formları staj yapılacak yere imzalatılır.

YTÜ Staj Formları Bölüm Staj Komisyonuna imzalatılır.

YTÜ Staj Formu SGK girişi yaptırılmak üzere Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilir. İmzaları tamamlanmış Staj Başvuru Formu ise  staj bitiminde staj defteri ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Staj bitiminde staj defteri aynı zamanda dijital olarak da teslim edilecektir.

SGK Sigorta girişi yapıldıktan sonra staja başlamadan önce SGK Sigorta Giriş belgesinin istenmesi durumunda bir nüshası staj yapılacak yere götürülür.

 

 

Staj Başvuru Evrakları Bölüm Başkanlığı web sayfasında Eğitim/Lisans/Formlar ve Belgeler/ başlığı altından temin edilebilir

      

 

  STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT  ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

a)   Stajlar, akademik tatillerde yapılır.

b)   Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz öğretimi süresince staj yapamazlar.

c)   Resmi Tatillerde staj yapılamaz.

d)   Resmi tatillerden dolayı ve/veya staj komisyonunun yaptığı kesintilerden ötürü eksik stajı olan öğrenciler  10 günden az staj yapamazlar.

 

 

 

ÇİFT LİSANS YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Çift Anadal yapan öğrencilerin stajlarını öncelikle I. programlarında yapmaları, SGK giriş işlemlerinde sorun yaşanmaması (mükerrer giriş) adına 60 gün sonrasında ise II. programdaki zorunlu stajlarını yapmaları önemle rica olunur.

Bölüm Başkanlığı