Netcadkampüs Sertifika Eğitim ProgramlarıTüm Duyurular
09
KAS

'Netcadkampüs Sertifika Eğitim Programları'  kapsamında Türkiye ölçeğinde kamu kurumları, belediyeler, meslek odaları, özel sektör firmaları ve üniversitelerden her yıl ortalama 7000 kişi eğitim almaktadır. Netcad kampüs Sertifika Eğitim Programları 84 üniversitenin 700 bölümünde sürdürülebilir yapıda üniversite eğitimlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir.

Şehir Plancıları Odaları, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri’ ve ülke ölçeğinde Belediyelerde uygulanan ekte detayları yer alan eğitim;

 Kent planlama sürecinde gerekli olan analiz, sentez süreçlerini,

  • Plan aşamalarının 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulması,
  • GIS tabanlı yönetimlerinin gerçekleştirilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.

 

Üniversite eğitimlerinden netcad hiçbir kar amacı gütmemektedir. 1 kişi için 1250TL+KDV olan ticari eğitim fiyatları üniversitelerimizdeki öğrenci ve akademisyenlerimiz için indirimle minimum 30 kişilik katılım koşulu ile KDV dâhil 100 TL olarak uygulanmaktadır.

 

Toplamda üç gün sürecek olan online sertifikalı eğitimi talep edenlerin Fatma AKMAN ile fatma.akman2001@gmail.com email adresi üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.