Staj EksiklikleriTüm Duyurular
15
EKİM

Aşağıda isimleri belirtilen bölümümüz öğrencilerinin stajları Bölüm staj Komisyonunca değerlendirilmiş olup, staj defterinde eksiklik bulunmuş ve düzeltme istenmiştir. Bu doğrultuda isimleri belirtilen öğrencilerimiz aşağıda belirtilen
 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ'nin ilgili maddesi uyarınca 1 (Ay) içinde gerekli düzeltmeleri yaparak 11.11.2019 tarihine kadar bölüm başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

  1. Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, Bölüm Staj Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir ve değerlendirme sonucu yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na bildirilir. Düzeltme sonucu stajı reddedilen öğrencinin ret gerekçesi yazılı olarak Bölüm Başkanlığı aracılığı ile öğrenciye bildirilir.

 

16072006 Aybüke DÖNERTAŞ

15072704 Büşra DEMİRCİ