Yeni Sosyal Seçmeli ders Açılması Hk.Tüm Duyurular
06
EYL

Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü tarafından önerilen“KIM1052 Hayatın İçinde Kimya” isimli dersin, Sosyal
Seçmeli ders olarak açılmasına ilişkin senato kararı için Tıklayınız