İstanbul Modern Garanti Gençlik AtölyeleriTüm Etkinlikler

Bölümümüz bünyesinde, siz öğrencilerimizin analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilmenize destek olacak çalışmalar başlatmış bulunmaktayız.
Bu amaç doğrultusunda eğitiminizin ilk yıllarından itibaren çok yönlü bakış açısı kazanmanızı sağlamak üzere müzik, sinema ve edebiyat gibi farklı disiplinlerin kent, mekân, sosyokültürel ve ekonomik ya...pı yorumları ile tanışıklığınızı sağlayacak ve kullanımlarınızı geliştirecek atölyeler, gösteriler ve söyleşilerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmalardan bir tanesi olan; aşağıda isim, kapsam ve tarihlerini göreceğiniz İstanbul Modern bünyesinde, Garanti Gençlik Atölyeleri'ne ücretsiz sınırlı sayıda katılım için lütfen;
04 Mart Cuma-8 Mart Çarşamba, 10:00/14:00 saatleri arasında başvuruda bulununuz. (Dr. Gül Tüzün-Dr. Gözdem Aysu - D 412)

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı

Başvuru Yapabileceğiniz Atölyeler (Atölyelerde gerçekleştirdiğiniz sonuç ürünler için bölümümüzde diğer arkadaşlarınızla paylaşma ortamları yaratılacaktır)

1) İstanbul Echo: 13 Mart Pazar / Gençler, “İstanbul” kavramından hareketle İstanbul’un sesleri üzerine konuşuyor, farklı kentlerin müziklerini tartışıyor, İstanbul kentinin müziği için ses tasarımları oluşturuyor ve herbir atölyenin sonunda bir müzik parçası hazırlıyor.

2) Graffiti: 14 Mayıs Cumartesi / Müzenin dış mekânında graffiti çalışmaları uygulanıyor. Dünyanın her köşesinde sokak sanatı olarak tanınan graffitinin doğası ve bölgesel değişkenlik gösteren özellikleri bu çalışmalarda tanıtılıyor ve gençler, kendilerine yeni stiller geliştirmeleri için teşvik ediliyor.

3) Animasyon: 15 Mayıs Pazar / Animasyon sanatı hakkında yapılan kısa bir sunumu ve stop-motion teknikleriyle uygulamaları içeriyor. Program animasyonun temel prensiplerinin tanıtılmasıyla başlıyor. Ardından katılımcılar, karton, kumaş, folyo gibi malzemelerden yola çıkarak karakterler yaratıyor, senaryolarını hazırlıyor, storyboard ve layout çalışmalarıyla animasyonlarını tamamlıyor.

4) Heykel: 28 Mayıs Cumartesi / Heykel sanatının mekân, hacim, yüzey, kütle gibi temel kavramları ele alınıyor. Çalışmanın ikinci aşaması ise kamusal alanda heykel yaratma sürecine dair basit deneyimler sunuyor. Bu aşamada katılımcılar, tarihteki en eski ve yaygın uygulamalardan biri olan yontma ve oyma tekniğiyle, atölye malzemelerini işleyerek heykellerinden kolektif bir yerleştirme yaratır.