TUBOP Bitirme Projesi Yarışması hak.Tüm Etkinlikler

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması, bu yıl Odamız Genel Merkezi sekretaryası ve TUPOB Dönem Başkanlığı`nı yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nce gerçekleştirilecektir.

Yarışma Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri`nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenmektedir.

Söz konusu yarışmaya 13 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.

 

 

a) Yarışma ilanı

 

 

: 10.06.2019

    Son soru sorma tarihi

: 16.08.2019

    Soruların yanıtlanması

: 21.08.2019

b) Projelerin son teslim tarihi ve saati

: 13.09.2019,Cuma/ Saat 18.00 *

c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih

: Ekim ayının ilk veya ikinci haftası *

d) Yarışma sonucu ilan tarihi

: Ekim  ayının ikinci haftası

e) Sergi ve Kolokyum tarihi

: 06.11.2019 - 08.11.2019

f) Sergi ve Kolokyum yeri

: TED Üniversitesi/ANKARA

*  Olası değişiklikleri Odamız web sitesinden takip edilebilirsiniz.

 

Not: Yarışma şartnamesi ve başvuru formu ve afişin yüksek çözünürlüklü hali web sitemizde yer almaktadır.

 

HABER LİNKİ

 http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9782&tipi=2&sube=0