Akademik Kadro

Arş. Gör. Ahmet Suvar Aslan
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

Kentsel Koruma ve Yenileme

Konut Politikaları 

Kentsel Politika