Akademik Kadro

Arş. Gör. Murat Caner DOĞANÇAYIR
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama
Araştırma Alanları :
- Kırsal alan dinamikleri
- Tarımda dönüşüm
Ofis : D-110