Akademik Kadro
Prof. Dr. Mustafa Var
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Ofis : 304
Telefon : 0213832664