Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Arş. Gör. Büşra Gezer
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama