Akademik Kadro

Doç. Dr. Senem Kozaman
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama
Araştırma Alanları :

- Fotogrametri

- CBS
- Bölge Planlama

Telefon : +90212 383 2595