Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD

Arş. Gör. Aylin Şentürk
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Koruma ve Canlandırma

- Kültürel Miras Alanları ve Koruma Politikaları

- Kentsel Yenileme ve Dönüşüm 

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 26 35