Akademik Kadro

Doç. Dr. Semin Çağdaş Tuba İnal Çekiç
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama
Araştırma Alanları :

- Kapalı Yerleşmeler ve Sosyal Sermaye

- Bölgesel Gelişme
- Kırsal Kalkınma

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2645