Akademik Kadro

Doç. Dr. Oya Akın
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Kentsel Koruma ve Yenileme

- Küreselleşme Olgusu ve Kent Makroformunda Dönüşüm
- Kentsel Tasarım

Ofis : D-304
Telefon : +90212 383 2643