Akademik Kadro

Arş. Gör. Burcu Can Çetin
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :
- Kültürel Miras Koruma
- Geleneksel Kent Dokusu
- Çok Katmanlı Kentler 
- Kentsel Dönüşüm
Ofis : D-110