Akademik Kadro
Arş. Gör. Erdem ERYAZICIOĞLU (35. Madde, FBE)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik