Akademik Kadro
Arş. Gör. Kader DOĞAN (ÖYP/FBE)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama