Akademik Kadro
Prof. Dr. İrfan BAYHAN
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik