Akademik Kadro
Prof. Dr. H.Semra ATABAY
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik