Akademik Kadro
Arş. Gör. Büşra GEZER
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Bölge Planlama