Akademik Kadro
Arş. Gör. Rüya Erkan
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik