Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Arş. Gör. Yunus Emre Sarıkaya
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

-Kentsel Yeniden Canlandırma

-Kentsel Yenileme

-Kültürel Kimlik ve Mekan

-Kent Sosyolojisi

Ofis : D-412
Telefon : 2594