Akademik Kadro
Bölge Planlama ABD Şehircilik ABD
Doç. Dr. Esin Özdemir (Misafir Öğretim Üyesi)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik