Akademik Kadro

Arş. Gör. İrfan Emre Kovankaya
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Konut Alanları

- İnşaat Sektörü
- Kentsel Ayrışma

- Kent Sosyolojisi

Ofis : D-304