Akademik Kadro

Uzman Dr. Fahriye Gül Tüzün
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ABD : Şehircilik
Araştırma Alanları :

- Peyzaj Planlama

- Havza Planlama

Ofis : D-412
Telefon : +90212 383 2594