Yüksek Lisans

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Kentsel Dönüşüm ve Planlama Programı

Prof. Dr. Zeynep ENLİL

Kentsel Koruma ve Planlama Programı

Doç. Dr. Oya AKIN

Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı

Prof. Dr. Zekiye Yenen

Peyzaj Planlama Programı

Prof. Dr. Mustafa VAR

 

Bölge Planlama Programı

Prof. Dr. Yiğit EVREN

 

Bologna Süreci ile ilgili ders listelerine ulaşmak için lütfen Tıklayınız 

 

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine,

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34/1. maddesinde ;

 

“Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.”

İfadelerine yer verilmektedir. Bu madde gereğince Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarındaki zorunlu ve seçmeli dersler Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunda ekteki tabloda belirtildiği şekilde onaylanmıştır. Öğrencilerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında ders seçimlerin?i yaparken söz konusu tabloda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri dikkate alarak kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar, başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz.

 

2017-2018 yılı ders bilgileri için Tıklayınız